info@behestan-mfg.com
تلفن : +98 (21) 88647348 - +98 (21) 88647349
English

اخبار

بازرسی Global شرکت SANDOZ

بازرسی Global شرکت SANDOZ برای تولید از مرحله Granulation

تاریخ خبر:   1395/05/10
  • بازرسی Global شرکت SANDOZ برای تولید از مرحله Granulation توسط بازرس ارشد شرکت ساندوز آقای Dipankar Kaul و بازرس همراه آقایManners Antony از کارخانه بهستان تولید

(2 رای )
   2945