info@behestan-mfg.com
تلفن : +98 (21) 88647348 - +98 (21) 88647349
English

اخبار

بازرسی GMP شرکت ساندوز-هگزال از فاز اول کارخانه بهستان تولید

بازرسی GMP انجام شده در آذر ماه 93 توسط مدیر ارشد بازرسی شرکت ساندوز آقای" Stefan Karl" جهت بررسی آمادگی شروع تولید از مرحله Primary Packaging ، با دریافت تاییدیه جهت شروع تولید ماشینی و آغاز مرحله تکنولوژی ترنسفر به پایان رسید. همچنین مشاهده کیفیت بالای اجرای پروژه ، تسلط مسئولین مرتبط به موضوعات مطرح شده و اشتیاق و انگیزه های بالا جهت یادگیری و پیشرفت از جمله موارد مطرح شده در جمعبندی نهایی این بازرسی بود.

تاریخ خبر:   1394/09/18
  • بازرسی GMP انجام شده در آذر ماه 93 توسط مدیر ارشد بازرسی شرکت ساندوز آقای" Stefan Karl" جهت بررسی آمادگی شروع تولید از مرحله Primary Packaging ، با دریافت تاییدیه جهت شروع تولید ماشینی و آغاز مرحله تکنولوژی ترنسفر به پایان رسید. همچنین مشاهده کیفیت بالای اجرای پروژه ، تسلط مسئولین مرتبط به موضوعات مطرح شده و اشتیاق و انگیزه های بالا جهت یادگیری و پیشرفت از جمله موارد مطرح شده در جمعبندی نهایی این بازرسی بود.

(4 رای )
   2369